PANITIA GEOGRAFI

KOLEJ SULTAN ABDUL HAMID

Latihan eSmart Geo

 LATIHAN ONLINE:
  • Latihan Online 1 -(klik)


MUAT TURUN:

Tingkatan 1(Topikal)
Bab 6 - Bentuk Muka Bumi-(klik)
Bab 7 - Potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan 
             manusia- (klik)
Bab 8 - Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar- (klik)
Bab 9 - Pergerakan bumi di dalam sistem suria- (klik)
Bab 10 - Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia -(klik)
Bab 11 - Pengaruh manausia terhadap cuaca dan iklim - (klik)
Bab 12 - Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar - (klik)
Bab 13 - Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan
               hidupan liar - (klik)
Bab 14 - Kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi - (klik)
Bab 15 - Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar - (klik)
Bab 16 - Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar - (klik)


Tingkatan 2 (Topikal)
Bab 7 : Taburan Penduduk - (klik)
Bab 8 : Perubahan Penduduk - (klik)
Bab 9 : Migrasi Penduduk (klik)
Bab 10 : Kesan Perubahan Penduduk Terhadap alam sekitar (klik)
Bab 11 : Hubungan Kependudukan dengan Sumber - (klik)
Bab 12 : Petempatan - (klik)
Bab 13 : Pembandaran - (klik)
Bab 14/15 : Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal/Perkembangan Sistem Pengangkutan - (klik)
Bab 16 : Perkembangan Sistem Perhubungan- (klik)Tingkatan 3- (Topikal)
Bab 6 - Sumber-sumber utama-(klik)
Bab 7- Taburan pelbagai sumber -(klik)
Bab 8- Kepentingan pelbagai sumber -(klik)
Bab 9 - Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar -(klik)
Bab 10 - Pengurusan sumber-(klik)


PMR- (klik)
eSmart Geo  PMR 1 - (klik)
eSmart Geo  PMR 2 - (klik)
eSmart Geo  PMR 3 - (klik)
eSmart Geo  PMR 4 - (klik)
eSmart Geo  PMR 5 - (klik)