PANITIA GEOGRAFI

KOLEJ SULTAN ABDUL HAMID

Koleksi Soalan Latihan

MUAT TURUN :

  • Latihan Tingkatan 1- Tema 2 (Bentuk Muka Bumi)  
1. Koleksi soalan-soalan Geografi PMR : 
    2005(klik) 2006(klik), 2007(klik), 2008(klik), 2009(klik).


2. Koleksi soalan-soalan PPB PMR 2008:
    a. Negeri Johor -klik
    b. Negeri Sembilan -klik
    c. Negeri Pahang -klik
    d. Negeri Pulau Pinang -klik
    e. Negeri Sarawak (Zon B) -klik
 
3. Koleksi soalan-soalan PPB PMR 2009:
    a.  Negeri Kedah -klik 
    b.  Negeri Perak -klik  
    c.  Negeri Pahang -klik
    d.  Negeri Sabah - klik

4. Koleksi soalan-soalan PPB PMR 2010: 
     a. Negeri Kedah -Klik
     b. Negeri Melaka-klik (Klik)
     c. Negeri Terengganu-Klik
     d. Negeri Pahang - klik
     e. Negeri Kelantan - klik  
     f.  Negeri Sarawak - klik
     g. Negeri Perak - klik
     h. Negeri Perlis -klik
     i.  Negeri Sabah - klik